ระบบสอดส่องคุณภาพพื้นผิวจราจร

รศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์
ภาควิชาวิศวกกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-885-9300 E-mail: saroch.b@ku.ac.th

Read more

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ การอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การอำนวยความยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคมด้านการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล” โดยผู้สนใจสามารถส่ง Concept paper ตามกรอบการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จึนถึง 31 พฤษภาคม 2557 โดยส่งไปยัง พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ (ประสานงานชุดกระบวนการยุติธรรม-ตำรวจ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พ.ต.ท.หญิง นันฐ์ชนก พรหมภานุเสถียร

Read more