เครื่องดื่มซินไบโอติก

ผลงานวิจัยโดย ดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ และผู้ร่วมวิจัย สอบถามได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5074

Read more

ขนมจีนแห้งกาบาสูง พร้อมน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป โดย ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์

ขนมจีนแห้งกาบาสูง พร้อมน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยใช้จุลินทรีย์ผลิตสารกาบาในกระบวนการหมัก และมีสมุนไพรเครื่องเทศที่มีสารแอนติออกซิแดนท์ สามารถเก็บได้นาน 1 ปี สะดวกในการพกพา พร้อมรับประทานภายใน 3 นาที ติดต่อได้ ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5021

Read more

สังขยาแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก โดย รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด

สังขยาแผ่น จากแป้งข้าวกล้องงอก มีกรดแกมมาแอมิโนบิวทีริค (กาบา) ทำหน้าที่เป็นสารสืื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาท และมีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับความดันโลหิต จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ติดต่อได้ที รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5004

Read more

สัมภาษณ์ อ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ผลงานขนมจีนอบแห้งและน้ำยาปลาแซลมอนผงคืนรูปเร็วรับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับนานาชาติ จากสาธารณรัฐเกาหลี และได้รับรางวัลพิเศษ จากประเทศสาธารณรัฐจีน

“ขนมจีนอบแห้ง-น้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป” ผลงานของ อ.ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ ในรูปแบบขนมจีนแห้งและน้ำยาปลาแซลมอนผงคืนรูปเร็ว เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับนานาชาติ จากสาธารณรัฐเกาหลี และได้รับรางวัลพิเศษ จากประเทศสาธารณรัฐจีน ควบคู่อีก 1 รางวัล

Read more