กองวิเทศสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “Current Trends in International Affairs Work in Higher Education Contexts”

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เรื่อง “Current Trends in International Affairs Work in Higher Education Contexts” ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 –

Read more

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย Promote the Universities & High Class Studies

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. และผู้สนใจทั่วไป ร่วมรับฟัง Promote the Universities and High Class Studies in London จาก 4 สถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศอังกฤษ ได้แก่

Read more

ประชุมวิชาการ เรื่อง ภาพอนาคตความเป็นนานาชาติของสำนัก/สถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. นำเสนอ เรื่องแผนพัฒนาความเป็นนานาชาติของสถาบันฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมรับฟัง ในการประชุมวิชาการ เรื่อง ภาพอนาคตความเป็นนานาชาติของสำนัก/สถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดยกองวิเทศสัมพันธ์ มก. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

Read more

ฟังการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีอุบัติใหม่กับกลุ่มเมฆความรู้ : รูปแบบการศึกษาอนาคต

บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีอุบัติใหม่กับกลุ่มเมฆความรู้ : รูปแบบการศึกษาอนาคต โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโดย กองวิเทศสัมพันธ์ เมื่อวัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556

Read more