กลีเซอรอลเหลือทิ้งจากการผลิตไบโอดีเซลสู่กรดอะมิโนจำเป็นต่อมนุษย์

ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลนำไปพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตกรดอะมิโนและผลิตภัณฑ์ที่มีสารตั้งต้นเป็นแอล-ฟีนิลอะลานีนจากกลีเซอรอลดิบที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพต่อไปได้

Read more