กลาสเซรามิกชนิดไมกาเป็นกลาสเซรามิก โดย ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ

กลาสเซรามิกชนิดไมกาเป็นกลาสเซรามิกที่มีสมบัติเหมาะที่จะใช้ไปเป็นฟันปลอม แบบอุดฝัง (Inlay) อุดครอบ (Onlay) ครอบฟัน (Crown) และแผ่นปิดหน้าฟัน (Veneer) จุดเด่น คือ สามารถกรอแต่งขึ้นรูปด้วยระบบ CAD/CAM (Computer Aided Design and Computer Aided Manufacturing) ประกอบกับการใช้เครื่อง CNC (Computer Numerical Control) ที่สามารถขึ้นรูปแบบซับซ้อนได้ ชิ้นส่วนเหล่านี้จึงสามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวกับแกนฟันเดิม ซึ่งมีความแข็งแรงสูง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ สามารถเข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ และทนต่อการละลายของสารเคมี กลาสเซรามิกใช้เป็นวัสดุบูรณะฟันที่ผลิตขึ้นได้ภายในประเทศ สามารถนำไปใช้เป็น ครอบฟัน แกนฟันหรือวัสดุอุดฟัน ตามความเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยระดับกลางและระดับล่าง สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-5112-9929

Read more

มก. พัฒนาการขึ้นรูปกลาสเซรามิกทางทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=c_a2IwXlZHc[/youtube] สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อเสริมสร้างได้รายให้กับตนเอง โดยมีกระผม วิทวัส ยุทธโกศา เป็นผู้ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับ คุณคิดว่าอวัยวะส่วนใดของมนุษย์แข็งแรง ทนทานที่สุดครับ กระผมคิดว่าคำตอบของหลายท่านคงจะเป็น ฟัน ใช่มั้ยครับ และฟันที่เราคิดว่าเป็นอวัยวะที่แข็งแรง

Read more