นวัตกรรมวัสดุเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

นักวิจัยมก.พัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดจากนวัตกรรมวัสดุผสมกราฟีน ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ด้วยเล็งเห็นศักยภาพของประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่จะมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการวิจัยและพัฒนาหาวัสดุชนิดใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด โดยมุ่งเน้นการเพิ่มค่าความหนาแน่นของพลังงาน และ ค่าความจุไฟฟ้าจำเพาะให้สูงยิ่งขึ้น

Read more