มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ “การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม” ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม” ประจำปี 2565 วันที่ 20 เมษายน 2565 ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการเสวนาถึง นโยบาย/ขั้นตอน/กรอบในการดำเนินโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชา

Read more