กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

รายละเอียดเพิ่มเติม http://oec.anamai.moph.go.th/main.php?filename=academic2563

Read more

ขอเชิญประชุมสุดยอด ผู้ร่วมวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันเอดส์ (AVEC SUMMIT)

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับโครงการวิจัโรคเอดส์กองทัพบกสหรัฐอเมริกา (MHRP) จะจัดการประชุมสุดยอด ผู้ร่วมวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ (AVE SUMMIT) ขึ้น ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรมคอนราด

Read more