ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับฯ รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดย สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สลช.) กำหนดจัด “การอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์

Read more