กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญส่งผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลพบุรี อินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://corn-sorghum39.doae.go.th/ สอบถามโทร.0 2940 6124

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ปราชญ์เกษตร 72 ปี”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น  “ปราชญ์เกษตร 72 ปี”  เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร  จัดโครงการ “ปราชญ์เกษตร 72 ปี” เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและงานเลี้ยงแสดงความยินดี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “ปราชญ์เกษตร 72

Read more