การประชุมวิชาการ The 6th Asia Pacific Tele-Ophthalmology Society Congress (APTOS)

กรมการแพทย์ร่วมกับสมาคม Asia Pacific Tele – Ophthalmology Society (APTOS) ได้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงวิชาการ “The 6th Asis Pacific Tele-Ophthalmology Society Congress” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Webinar ระหว่างวันที่

Read more