สังขยาแผ่นจากแป้งข้าวกล้องงอก โดย รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด

สังขยาแผ่น จากแป้งข้าวกล้องงอก มีกรดแกมมาแอมิโนบิวทีริค (กาบา) ทำหน้าที่เป็นสารสืื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาท และมีคุณสมบัติช่วยควบคุมระดับความดันโลหิต จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ติดต่อได้ที รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5004

Read more