รายการวิทยุ เรื่อง “การพัฒนาซุปจากฟลาวมันเทศ สำหรับผู้สูงอายุ” /กมลวรรณ แจ้งชัด

มันเทศ เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตแล้ว ยังมีเส้นใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น เบต้าแคโรทีน แอนโธไซยานิน สารประกอบฟีนอลิค เป็นต้น ปัจจุบันจำนวนประชากรผู้สูงอายุไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Read more

ซุปฟลาวมันเทศ กึ่งสำเร็จรูป

มันเทศ เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตแล้ว ยังมีโปรตีน เส้นใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และสารต้านออกซิเดชัน เช่น เบต้าแคโรทีน แอนโธไซยานิน สารประกอบฟีนอลิค

Read more

การผลิตครีมเทียมน้ำมันรำข้าวด้วยวิธีเอนแคปซูเลชัน ทางเลือกในการนำคุณค่าน้ำมันรำข้าวสู่ผู้บริโภค

การพัฒนาครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวด้วยการเอนแคปซูเลชันเพื่อคงคุณค่าของสารสำคัญในน้ำมันรำข้าว ผลงานของรศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด รศ.ดร.กมลวรรณ แจ้งชัด ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัตร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนางสาวคุณรัชนี เจริญ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more