การผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหรับอ้อย โดย รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=34AToa4K6es[/youtube]

การผลิตปุ๋ยชีวภาพ สำหรับปลูกอ้อย  ช่วยเร่งความหวาน  ทดแทนปุ๋ยเคมี  ราคาถูก ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0 – 2562 – 5078