ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF)

logo

 

ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ Special Project Fund (SPF) จาก AC21 General Secretariat, Nagoya University, Japan

ชื่อทุน AC21 Special Project Fund (SPF) 2014

หน่วยงานผู้ให้ทุน The AC21 General Secretariat, Nagoya University, Japan

เงินสนับสนุนทุน ไม่เกิน 10,000 USD (ประมาณ 300,000 บาท) ต่อ 1 โครงการ

กำหนดรับสมัคร จัดส่งเอกสารผ่านต้นสังกัดมายังกองวิเทศน์สัมพันธ์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2557

 

download-button-th