สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ทั้งหมด 7 กรอบงานวิจัย งบประมาณรวม 180 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ถึง 29 พฤศจิกายน 2556

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเวบไซต์ของ สวก. Link

 

ดาวโหลดรายละเอียด

show-details-th

Leave a Reply

Your email address will not be published.