อ้อยกำแพงแสน อ้อยพันธุ์ดี โดย รศ.ดร. เรวัต เลิศฤทัยโยธิน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uVnOVCn8SGc&feature=share&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

อ้อยกำแพงแสน  อ้อยพันธุ์ดี  ให้ผลผลิตสูง  เจริญเติบโตเร็ว  กอตั้งตรงแข็งแรง  ติดต่อได้ที่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล โทร. 0-3428-1671
ผลงานวิจัย  รศ.ดร. เรวัต  เลิศฤทัยโยธิน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน