แทนนินสารสกัดจากมันสำปะหลัง โดย รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=MGwqzRACceY&feature=share&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

แทนนินสารสกัดจากมันสำปะหลัง  ป้องกันแมลงปากกัดและปากดูด  ลดการใช้สารเคมี เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ติดต่อได้ที่  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5555 ต่อ 1330 ผลงานวิจัย:  รศ.ดร.วัลลภ อารีรบ  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์