งานครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (วันที่ 2 ต.ค.56 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มก.)

สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดงานครบรอบ 35 ปี วันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ในโอกาสนี้ได้จัดพิธีบวงสรวงพระพิรุณและบูรพาจารย์   พิธีสงฆ์ นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบโล่  มอบทุนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  มอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรบุคลากรสังกัด สวพ.มก. มอบโล่และทุนให้แก่บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการของ สวพ.มก. โดย รองศาสตราจารย์ วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีให้เกียรติร่วมงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร มก.  ผู้บริหาร สวพ.มก.  และบุคลากรเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556  ณ  อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

DSC_0144 DSC_0165
DSC_0224_600p
IMG_0534 DSC_0729
DSC_0257_600p
DSC_0761_600p