ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการ(นัก)ประเมิน: เข็มทิศสู่การพัฒนา”“Professionalizing Evaluation in Thailand”

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 
“มาตรฐานการ(นัก)ประเมิน: เข็มทิศสู่การพัฒนา” “Professionalizing Evaluation in Thailand”

 banner04112556

          ด้วยเครือข่ายการประเมินแห่งชาติ หรือ Thailand Evaluation Network (TEN) ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) และสถาบันพันธมิตร จะจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานการ(นัก)ประเมิน: เข็มทิศสู่การพัฒนา”“Professionalizing Evaluation in Thailand” ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : click2

เอกสารประชาสัมพันธ์ : click2

ปิดรับสมัครการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 18 ต.ค. 2556 หรือเมื่อจำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด (ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)