การเพิ่มมูลค่าไม้ยางพาราเพื่อเป็นไม้โครงสร้าง

ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่นิยมนำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ ที่มีคุณภาพ และสามารถนำมาทำสีได้ น้ำหนักเบา ราคาถูก เมื่อเทียบกับไม้ชนิดอื่น ซึ่งไม้ยางพาราไม่นิยมนำมาทำเป็นโครงสร้างในการก่อสร้าง หากนำมาทำเป็นโครงสร้างในการก่อสร้างจะมีมูลค่าที่สูงกว่าการทำเป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ  และทีมวิจัยจึงได้ทำการวิจัยการนำไม้เชิงวิศวกรรมจากไม้ยางพารามาใช้ประโยชน์ในด้านงานโครงสร้าง ใช้กับหลังคา ผนัง พื้น แทนวัสดุชนิดอื่นๆ ไม้ยางพารามีข้อได้เปรียบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถดูดซับคาร์บอนจากสภาพแวดล้อมได้โดยตรง ไม้เชิงวิศวกรรมจากไม้ยางพาราติดตั้งง่าย รวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และสามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ดี สอบถามได้ที่ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1914-0575

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :https://www.youtube.com/@KasetsartNamThai
tiktok : https://www.tiktok.com/@kasetsartnamthai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9