การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี Biosensor สู่การพัฒนานวัตกรรมการวินิจฉัยโรคในสัตว์”

ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KVDC) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECETC) ได้จัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี Biosensor สู่การพัฒนานวัตกรรมการวินิจฉัยโรคในสัตว์” ใน วันที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องทองหลางลาย ชั้น 5 ตึก B อาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม
 
 
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 กรกฎาคม 2567
***ภาคบรรยายจำกัด 60 ท่าน
📌📌ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/B1xK4stjzGt2JL5Y8
***ภาคปฏิบัติจำกัด 15 ท่าน
📌📌ลงทะเบียนได้ที่: https://forms.gle/EwESFF7JjYSSdrmd9