ผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมหมักย่าง

การบริโภคอาหารที่มาจากพืช (Plant-based Diet) อาหารโปรตีนทางเลือกจากพืช (Plant-based food) เป็นความพยายามที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้เพื่อรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทรนด์การบริโภคอาหารที่มาจากพืชเป็นหลัก หรือ Plant-Based Diet ที่ได้รับความสนใจในคนหมู่มากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งจากผู้บริโภคสายรักสุขภาพ ที่หลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้บริโภคที่มีความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะอาหารที่มาจากพืชเป็นหลักเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าและช่วยลดโลกร้อนได้ แต่นอกจากจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว การเปลี่ยนมาบริโภคอาหารที่มาจากพืชสามารถช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกและสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ได้ด้วย Plant-Based Diet จึงเป็นกุญแจสำคัญเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ระบบอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา (SDGs)

 

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมหมักย่าง สำเร็จรูปพร้อมบริโภค
1. เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ (plant based) โปรตีนสูง ทางเลือกสำหรับผู้บริโภค เจ มังสะวิรัต และวีแกน
2. คลอเรสเตอรอลต่ำ มีกรดไขมันไม่อิ่มตัว ดีต่อสุขภาพ
3. รสชาติอร่อย เหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกกลุ่ม อุดมไปด้วยสารสำคัญ ที่ดีต่อสุขภาพจากถั่วเหลือง
4. Processing advantage: ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ได้ทันที

ผลงานวิจัยโดย :
ญาธิปวีร์  ปักแก้ว
ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ญาธิปวีร์  ปักแก้ว

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6