สวพ.มก. ถวายพระพรชัยฯ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
รศ.ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการ สวพ.มก. และ รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก. พร้อมด้วยบุคลากร สวพ.มก. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์