ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การถ่ายทอด องค์ความรู้เทคนิคแสงซินโครตรอน” ภายใต้โครงการการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัย มก.เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคแสงซินโครตรอน” ภายใต้โครงการการสนับสนุนกลุ่มความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

♦ ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

♦ กำหนดการ [คลิก]
♦ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม [คลิก หรือ สแกนคิวอาร์โค๊ดด้านล่าง

สแกนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชั้น 1

โทรศัพท์ 02-942-8455 หรือเบอร์ภายใน 61-1806