ผลิตภัณฑ์ต้นแบบลิ้นคลาริเน็ตอ้อไทย

ผลิตภัณฑ์ลิ้นคลาริเน็ตจากอ้อไทย ผลิตโดยนำปล้องอ้อไทยมาผ่านกระบวนการปรับสภาวะโดยผึ่งแห้งในบรรยากาศและ wet-dry cycling เพื่อให้ได้ลิ้นคลาริเน็ตที่มีคุณภาพเสียงดีและสามารถใช้งานกับเครื่องดนตรีคลาริเน็ตได้ ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ สอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.ดร.บัวผัน พวงศิลป์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8109

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A