ชุดตรวจเชื้อมาลาเรีย

ชุดตรวจเชื้อมาลาเรีย (test kit) เป็นชุดช่วยคัดกรองตรวจสอบหรือเฝ้าระวังการติดเชื้อมาลาเรียจากลิงสู่คน ซึ่งสามารถตรวจหาเชื้อมาลาเรีย 2 สายพันธุ์ คือ 1.พลาสโมเดียม โนวไซ (Plasmodium knowlesi) กับ 2.พลาสโมเดียม ไซโนมอลไก (Plasmodium cynomolg) สามารถตรวจสอบรู้ผลได้ภายใน 30 นาที ประหยัดค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อมาลาเรีย เหมาะสำหรับคนที่ปฏิบัติงานพื้นที่ในป่าใกล้ชิดลิงและยุงพาหะ สามารถตรวจได้ทั้งเลือดลิงและเลือดคน สอบถามข้อมูลได้ที่ อ.สพ.ญ.ดร.ภวิกา ลิ้มอุดมพร ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2562-5555

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A