หุ่นยนต์กรีดยาง

ออกแบบรองรับการปรับมุมเอียงตัวผ่านสลิงในกรณีต้นยางเอียงเอง หรืออยู่บนพื้นที่ลาดเอียงทำให้แนวลำต้นไม่ขนานกับแนวเคเบิล เป็นอุปกรณ์ที่สามารถติดตั้งกับต้นยางพาราได้ทุกต้น มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำ สามารถผลิตได้ ในปริมาณมากและรวดเร็ว สามารถติดตั้งและปรับแต่งได้สะดวก ไม่รบกวนการเจริญเติบโตหรือสร้างความเสียหาย แก่ต้นยางพารามากเกินไป มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อม สอบถามได้ที่ ผศ. ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1927-0098

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A