ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อความชื้นสูง

ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อความชื้นสูงจากสาหร่าย มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ สามารถย่อยได้ง่าย ประกอบด้วยพืชและสาหร่ายเป็นส่วนผสมหลัก เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่ สอบถามได้ที่ ดร.วนิดา ปานอุทัย และทีมวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร.0-2942-8629

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A