สวพ.มก. ขอเชิญชวนนักวิจัย มก. เข้าร่วม Special Tutorial Forum “เปิดหน้าต่าง งานแสงซินโครตรอน กับงานวิจัยของ มก.”

สวพ.มก. ขอเชิญชวน นักวิจัย มก. เข้าร่วม Special Tutorial Forum “เปิดหน้าต่าง งานแสงซินโครตรอน กับงานวิจัยของ มก.” การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนกับงานวิจัย 3 ด้าน ดังนี้
* ด้านวัสดุศาสตร์
* ด้านอาหาร
* ด้านการเกษตร

วัน เวลา และสถานที่ : วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567   เวลา 10.00-12.00 น.

Onsite :>> ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.*  หรือ เข้าร่วม
Online : >> Meeting link: https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m389736e16c7529520d620b34777191cf
Meeting number: 2514 887 3827
Password: 1234

เพื่อร่วมพูดคุย แนะนำจุดเด่น ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้แสงฯ ในสาขาต่างๆ แชร์ประสบการณ์ การแก้ปัญหา แนะนำการเขียนข้อเสนอโครงการ ตอบข้อซักถามแบบเป็นกันเองแบบพี่สอนน้อง กับ นักวิจัยพี่เลี้ยง

กลุ่มเป้าหมาย
>> นักวิจัยที่เคยมีประสบการณ์ใช้แสงซินโครตรอนมาก่อน
>> นักวิจัยที่ยังไม่เคยใช้แสงฯ แต่อยากใช้ หรือมีความสนใจจะประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของท่าน

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://forms.gle/EhXgprcHXKhxWr8y6