สารเสริมประสิทธิภาพการผลิตพืช SK Plus

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง มักประสบปัญหาเรื่องโรคและแมลง ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้เกษตรกรขาดทุน ได้ผลผลิตต่ำ ไม่มีคุณภาพ สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่อลดปัญหาสภาวะการระบาดของโรคใบด่าง ลดปัญหาการขาดแคลนต้นพันธุ์ และผลผลิต โดยผลิตสารเสริมประสิทธิภาพพืช (Sk Plus) เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค เพิ่มการดูดซับธาตุอาหาร กระตุ้นการแตกราก สังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น ทำให้พืชแข็งแรง เจริญเติบโตได้ดี สอบถามได้ที่ อาจารย์สกล ฉายศรี สถานีวิจัยลพบุรี คณะเกษตร มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.09-8368-2958

🌟ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่..
Fanpage : https://www.facebook.com/kasetnumthaiTV
Youtube :https://www.youtube.com/@KasetsartNamThai
tiktok : https://www.tiktok.com/@kasetsartnamthai

🌟แนะนำ/ติชม เกษตรศาสตร์นำไทยได้ที่..  https://forms.gle/pwCefd4uJcsvbqcZ9