หน้ากากช่วยชีวิต Life Safety Mask

อัคคีภัย เป็นภัยที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยผู้ประสบภัยไม่ทันตั้งตัวและเสียชีวิตจากการสำลักควันไฟ ทำให้ขาดสติจนไม่สามารถเอาชีวิตรอดออกมาได้ ดังนั้นการเรียนรู้วิธีการหลบหนีเมื่อเกิดอัคคีภัยจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด การมีอุปกรณ์ช่วยหนีไฟจึงเป็นสิ่งจำเป็นและต้องเรียนรู้การใช้งานอย่างถูกวิธี

หน้ากากช่วยชีวิตจะช่วยลดการสำลักควันจากการเผาไหม้และต้นเหตุให้เสียชีวิต โดยหน้ากากจะเชื่อมต่อกับถังออกซีเจนขนาดพกพา ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มอากาศให้ผู้ประสบภัยขณะหลบหนีได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • เหมาะกับอาคารสูง หรือหอพัก โรงแรมไม่เกิน 7 ชั้น
  • ขนาดกระชับกับรูปหน้า ป้องกันการรั่วไหลของควันไฟเข้าหน้ากาก
  • มีระบบเติมออกซีเจนเพื่อใช้งานได้นานขึ้น
  • มีหลอดไฟช่วยส่องทาง

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม
อาจารย์พีระ อารีศรีสม และคณะ
ภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-579-8574-5 E-mail: cvtpra@ku.ac.th