ไมโครแคปซูลของสารสกัดกลุ่มแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอรี่ของสารสกัดกลุ่มแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอรี่