ไข่ไก่ดำนิลเกษตร (ศาสตร์)

ไข่ไก่ดำนิลเกษตร (ศาสตร์) อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ โปรตีน 44% ไขมัน 34% มีสัดส่วนของไข่แดงสูง เทียบกับน้ำหนักไข่ทั้งฟอง ไข่ขาวชั้นในนูนสูง หนา รัดตัว สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.06-4015-1981

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A