KU-80 นิลกาฬ

เป็นเมล็ดข้าวสีม่วงเข้ม มีสารแอนโทไซยานิน โพรแอนโทไซยานิน ไบโอฟราโวนอย และวิตามินอี ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก สำหรับจุดเด่นของข้าวพันธุ์นี้ ประกอบด้วย
1. เป็นข้าวจ้าวไม่ไวต่อช่วงแสง
2. ทรงกอตั้งตรง
3. ความสูงของต้น 69 ซม.
4. ข้าวกล้องมีรูปร่างเมล็ดเรียว
5. ข้าวกล้องสีม่วงดำ
6. มีปริมาณอมิโลสต่ำ 15.23%
7. เมื่อหุงสุกจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอม
สอบถามได้ที่ ผศ. ดร.วีรชัย มัธยัสถ์ถาวร ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-3130

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A