มะเขือเทศพันธุ์ใหม่ เชอรี่ทิพย์ KUKPS 02

เป็นมะเขือเทศรับประทานสด ผลใหญ่กว่ามะเขือเทศเชอรี่ทั่วไป เนื้อแน่น รสชาติดี ต้านทานโรคใบหงิกเหลือ ลักษณะผลเป็นรูปหัวใจ กว้าง 3.21 เซนติเมตร ยาว 3.72 เซนติเมตร ผลแข็งปานกลาง ผลอ่อนสีเขียว ไหล่ผลสีเขียวเข้ม ผลสุกสีแดง น้ำหนักผล 25.86 กรัม ความหนาเนื้อ 4.78 มิลลิเมตร จำนวนผล 38-39 ผลต่อกิโลกรัม ปริมาณผลผลิต 3.20 ตันต่อไร่ สอบถามได้ที่ อาจารย์อัครชัย โสมกุล ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.06-4246-9551

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A