สารเคลือบใบ และผลดินขาวเคโอลิน

ดินขาวเคโอลิน คือดินที่มีแร่ Kaolinite เป็นองค์ประกอบ ในทางอุตสาหกรรมมีการดินขาวเคโอลินมาใช้ในงานเซรามิก กระดาษ ทำสี ยาง สารตัวเติมในยาฆ่าแมลง และปุ๋ย ดินขาวเคโอลินมีสีขาว ดังนั้นจึงสามารถสะท้อนแสงและความร้อนได้ดี ในประเทศไทยคณะผู้วิจัยได้พัฒนาดินขาวเคโอลินให้สามารถนำมาใช้งานด้านการเกษตร เพื่อป้องกันอันตรายในช่วงที่พืชได้รับความร้อนจากแสงแดดที่มีความเข้มแสงสูง

วิธีการใช้ : ผสมดินขาวเคโอลิน 20-30 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร ผสมสารจับใบคนให้ละลายให้หมดแล้วพ่นทันที ไม่ควรผสมแล้วทิ้งไว้นานเกิน 30 นาที เนื่องจากดินขาวเคโอลินสามารถตกตะกอนในน้ำได้ ทำการพ่นสารละลายดินขาวเคโอลิน บริเวณต้นพืชหรือผลผลิตพืช ในบริเวณที่ได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์โดยตรง หรือบริเวณที่มีการเข้าทำลายของโรคและแมลง อย่างสม่ำเสมอ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อลดอาการใบและผิวผลไม้ไหม้ รวมถึงควบคุมการเข้าทำลายของโรคและแมลงบางชนิด เช่น แอนแทรคโนส และเพลี้ยไฟ

ผลงานวิจัยโดย :

ศาสตราจารย์ ดร. คณพล จุฑามณี
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5444

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ศาสตราจารย์ ดร. คณพล จุฑามณี

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6