วช. ขอเชิญเข้าร่วมการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024)

วช. ขอเชิญเข้าร่วมการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 (NRCT Open House 2024) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-9 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือทางระบบออนไลน์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป