บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2568 รอบ 1 แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมี และวัสดุชีวภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :

1. ประกาศ call proposal 68 รอบ 1_NV.pdf
2. แบบฟอร์มข้อเสนอ-บพข.-call-68-รอบ-1.docx
3. เอกสารประกอบ-TRL-พลังงาน.xlsx
2. คู่มือในการส่งข้อเสนอโครงการของ บพข..pdf