การผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้กากน้ำตาล โดย รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fh0z5pVW9oY&feature=c4-overview&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

การผลิตอาหารสัตว์ โดยใช้กากน้ำตาล  ช่วยเพิ่มโปรตีน และให้คุณค่าทางอาหารสูง ติดต่อได้ที่  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-6830 ต่อ 1209 ผลงานวิจัย  รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์