การผลิตปุ๋ยชีวภาพสำหร้บอ้อย โดย รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=G1qbDl0N_Io&feature=share&list=UU8vs1BEOPpSKeiL4-OnYaBA[/youtube]

การผลิตปุ๋ยชีวภาพ สำหรับปลูกอ้อย  ช่วยเร่งความหวาน  ทดแทนปุ๋ยเคมี  ราคาถูก ติดต่อได้ที่ รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.0-2562-5078 ผลงานวิจัย  รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์