โครงการอบรม การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🔉 ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยฯ สวพ.มก ขอเชิญคณะกรรมการ คกส. อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม

💬 เรื่อง การจัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOP) คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🕗 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 08:00 – 12:00 น.

💻 ห้องประชุมทับทิม สวพ.มก และ รูปแบบออนไลน์ทางโปรแกรม Ciso Webex meeting 

📌 สมัครออนไลน์โดยใช้บัญชีอีเมลของท่านในการ Log-in จากนั้นคลิกสมัครได้ที่ kasets.art/6iaych (รับจำนวนจำกัด 20 คน)
(หมดเขต 18 เมษายน พ.ศ. 2567)