เครื่องคัดไข่ไก่ด้วยระบบอัตโนมัติและประมวลผลภาพ

เครื่องสำหรับแยกเกรดไข่ไก่พันธุ์พื้นเมือง โดยใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ในการจำแนกลักษณะไข่ ทำให้การเกรดไข่มีความแม่นยำ สามารถคัดขนาดไข่ไก่ได้ตามขนาดที่ต้องการซึ่งประกอบไปด้วย ไซส์ S M และ L พร้อมทั้งเก็บข้อมูล ค่าน้ำหนัก ความกว้าง ความยาว รวมถึงภาพถ่ายของไข่แต่ละฟอง เพื่อนำไปบันทึกลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา และแสดงผลบนหน้าจอ LCD แบบเรียลไทม์ สอบถามข้อมูลได้ที่ : ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1940-9903

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A