ขอเชิญร่วมโครงการอบรม เรื่อง “AI เพื่อนใหม่ของนักวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดโดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง

โครงการอบรม เรื่อง “AI เพื่อนใหม่ของนักวิจัย”

 

รับชมคลิปย้อนหลังได้แล้ว>>> [คลิก]

วันและเวลา : วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 13:30 – 15:30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco WebEx

Meeting number : 2511 289 0053  Password : 1234

หรือคลิกลิงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม : https://kasets.art/tm8c5e

หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อเข้าร่วมประชุม

กำหนดการ : Download

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ : คลิกลิงค์นี้ >>> https://kasets.art/B5BXG6

หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง