ระบบปลูกพืชแนวตั้งพลังงานทางเลือก

การส่งเสริมการวิจัยร่วมถึงการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม จึงทำให้เกิดแนวคิดใน การพัฒนาระบบการปลูกพืชแนวตั้งด้วยพลังงานทางเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในสังคม โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีพื้นที่จำกัด โดยจะใช้พลังงานทดแทนจากโซลาร์เซล มาเป็นส่วนประกอบในชิ้นนวตกรรม ซึ่งทำงานแบบอัตโนมัติ ทำให้ประหยัดพลังงาน

โดยระบบปลูกนี้มีจุดเด่นหลายประการ คือ ระบบปลูกนี้สามารถเคลื่อนย้าย  ไปปลูกได้ในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือบริเวณบ้านที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ ตลอดถึงพื้นที่บนดาดฟ้าตึก รวมถึงพื้นที่ว่างบริเวณระเบียงแฟลตและสามารถปลูกเป็นแปลงปลูกขนาดใหญ่ได้ และระบบปลูกนี้ยังช่วยเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ได้เป็นอย่างดี บริหารจัดการได้ง่ายระบบปลูกพืชแนวตั้งด้วยพลังงานทางเลือกนี้ เหมาะสำหรับไปใช้ประโยชน์ ในการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์ ที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก

ผลงานวิจัยโดย : ศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-2969-9636 , 06-4065-4197

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ศรันย์ หงษาครประเสริฐ

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6