เครื่องดื่มเห็ดเยื่อไผ่ในน้ำสมุนไพร

เป็นเครื่องดื่มบำรุงสมองจากเห็ดเยื่อไผ่และสมุนไพรอื่นๆ ซึ่งมีสารสำคัญในการบำรุงสมอง ซึ่งเห็ดเยื่อไผ่ มีสารลุ่มโพลีแซคคาไลด์ และสารดิกไทโอฟอรีน เอ บี พรมมิ มีสารกลุ่ม บาโคไซด์ บัวบก มีสาร กลุ่มไตรเทอร์ปีน ได้แก่ มาเดคาสโซไซด์ และ อะเซียติโคไซด์ ข้าวฮางงอก มีสารกาบา ช่วยในการกระตุ้นเซลล์ประสาทและเซลล์สมอง รักษาความสมดุลของระบบสารสื่อประสาท เพิ่มความสามารถในการจดจำและการเรียนรู้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.รุจิกาญจน์ ศิริวัณธรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โทร.06-2541-5558

🌟แนะนำ/ติชม โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. https://forms.gle/LquRh8PCRxmzJVK8A