KURDI ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา “คณะวิทยาศาสตร์ มก.” ครบรอบปีที่ 58

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมบุคลากร ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  💚 ครบรอบ 58 ปี และร่วมแสดงความยินดีนักวิจัยทุกท่านได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวัล คณะวิทยาศาสตร์ ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์