บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2568 กรอบวิจัยแผนงานกลุ่มพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ (ถึง 24 พ.ค. 67)

แผนงานกลุ่มพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ บพข. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 (รอบที่ 1)
แผนงาน N7 (S1P4) และ N8 (S1P4)
.
ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. ถึงวันที่ 24 พ.ค. 2567
(ปิดรับข้อเสนอเวลา 17.00 น.)
.
รับฟังรายละเอียดกรอบโจทย์ การเปิดรับข้อเสนอโครงการ และการเสวนา “แนวโน้มเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโลก กับอนาคตงานวิจัยไทย” ได้ในวันที่ 18 เม.ย. 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ID: 880 0110 6773
.
สอบถามเกี่ยวกับทุนวิจัยภายใต้แผนงานพลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพได้ที่
สำนักประสานงานชุดโครงการ พลังงาน เคมีและวัสดุชีวภาพ บพข.
E-mail: Energy.pmuc@gmail.com
.
#บพข #PMUC #แผนงานพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ