เครื่องคัดไข่ไก่ด้วยระบบอัตโนมัติและประมวลผลภาพ

เครื่องคัดแยกไข่ในปัจจุบันสร้างขึ้นสำหรับไก่ไข่สายพันธุ์เชิงการค้าที่มีขนาดไข่ฟองใหญ่กว่าไข่ไก่พันธุ์พื้นเมือง จึงไม่สามารถใช้เครื่องคัดแยกไข่ชนิดทั่วไปที่จำหน่ายตามท้องตลาดได้ จึงมีการพัฒนาเครื่องสำหรับแยกเกรดไข่ไก่พันธุ์พื้นเมือง โดยใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติร่วมกับเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ในการจำแนกลักษณะไข่ ทำให้การเกรดไข่มีความแม่นยำและได้มาตรฐานขึ้นกว่าวิธีเดิมที่ใช้คนในการคัดแยก ซึ่งมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสูง

งานประดิษฐ์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้การคัดไข่ไก่ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยหลักการควบคุมกลไกอัตโนมัติและเทคโนโลยีประมวลผลภาพถ่าย เพื่อให้สามารถคัดขนาดไข่ไก่ได้ตามขนาดที่ต้องการซึ่งประกอบไปด้วย ไซส์ S M และ L พร้อมทั้งเก็บข้อมูล ค่าน้ำหนัก ความกว้าง ความยาว รวมถึงภาพถ่ายของไข่แต่ละฟอง เพื่อนำไปบันทึกลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูลแบบพกพา และแสดงผลบนหน้าจอ LCD แบบเรียลไทม์

ผลงานวิจัยโดย :
1. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชา เกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. อ.ธนกร พรมโคตรค้า คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต
3. ผศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ภาควิชา สัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. รศ.ดร. ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ ภาควิชา สัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. รศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ภาควิชา เกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สอบถามข้อมูลได้ที่ : ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1940-9903

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช

✍ ผลิตสื่อโดย ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
🌟 แนะนำ/ติชม https://forms.gle/e3MzPqrb2V9QE9Tp6