ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับ

“โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานสร้างสรรค์”

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟัง

การบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอผลงานและการพัฒนาบุคลิกภาพ

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

วันและเวลา : วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08:30 – 12:30 น.

สถานที่ : ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ ชั้น 3 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ (สำนักหอสมุด กำแพงแสน)

รายละเอียดโครงการ และกำหนดการ : Download

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ : คลิกลิงค์นี้ >>> https://kasets.art/Ki8GHH หรือ สแกน QR Code ด้านล่าง 

สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย คุณธีรศักดิ์ สุนทรา โทร. 02-942-8455